Scroll
Scroll

Huiswerkbegeleiding gevestigd op de IVA Campus

Veel studenten hebben behoefte aan extra ondersteuning bij het maken van hun huiswerk, bij de voorbereiding op toetsen, examens en tentamens, maar ook bij het plannen van al hun werkzaamheden.

mijnstudiemaat.nl biedt Huiswerkbegeleiding en Planning, bijlessen, examen- en tentamen training aan voor het MBO en het HBO in nauwe samenwerking met IVA Business School. Het huiswerkinstituut bevindt zich op de campus van de IVA en is gevestigd in ‘het Ruitertje’.

Het team van mijnstudiemaat.nl bestaat uit professionals (docenten), met vakinhoudelijke, didactische en pedagogische expertisen en heeft langjarige ervaring met de IVA en het lesprogramma.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur (afgestemd op de lesroosters). Ook zijn er mogelijkheden op de zaterdag en in de vakanties.

Tarief huiswerkbegeleiding is € 405 per maand, of € 1460 voor het 1e semester (september t/m december) en € 2185,- voor het 2e semester (januari t/m juni). Opzegtermijn is één maand vooruit.

 

Bijlessen Nederlands, Engels, Duits, Rekenen, Bedrijfseconomie, Recht en alle overige vakken

De IVA vindt het van groot belang dat de eerstejaars studenten voldoende vaardig zijn op het gebied van Nederlands, Engels en Rekenen/wiskunde. Uit de praktijk blijkt dat de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van de nieuwe studenten op genoemde basisvakken regelmatig onvoldoende zijn en hiaten vertonen. Om deze hiaten weg te werken biedt mijnstudiemaat.nl bijlessen op maat aan.

Dit geldt ook voor studenten die dyslexie hebben, deze worden intensief door mijnstudiemaat.nl ondersteund. Daarnaast biedt mijnstudiemaat.nl ook bijlessen aan voor alle overige IVA vakken.

Tarief: € 45,- per uur.

 

Studievaardigheidstraining en studieplanning

Veel studenten blijken bij aanvang van het studiejaar niet effectief te werk te gaan t.a.v. het bestuderen van de aangeboden lesstof. Naast het zich eigen maken van studievaardigheden is een Planning van groot belang om het studiejaar met goed gevolg te doorlopen.

mijnstudiemaat.nl biedt een Studievaardigheidstraining aan in combinatie met een cursus plannen. Deze training wordt gegeven in één sessie van 1 ½ uur. Het tarief voor de training bedraagt € 60 per student.

 

Zomerschool augustus 2024

In week 34 van augustus organiseert mijnstudiemaat.nl een Zomerschool.

Minimale deelname: 4 studenten per vak.
Tarief: € 495,-

 

Nazomerschool herfstvakantie 2024

In de herfstvakantie organiseert mijnstudiemaat.nl een Nazomerschool. Deze cursus bestaat uit vier dagdelen en is bestemd voor de eerstejaarsstudenten, die na de toetsen gedurende de eerste zes weken van het eerste studiejaar een kennistekort blijken te hebben in diverse vakken.

mijnstudiemaat.nl spijkert de studenten bij, zodat hun kennisniveau en vaardigheden na afloop van de cursus weer aansluit op het vereiste niveau van de IVA.

Minimale deelname: 4 studenten per vak.
Tarief: € 295,-.

 

Huiswerkbegeleiding voor IVA studenten.

Bijlessen op maat: Nederlands, Engels, Bedrijfsrekenen/Wiskunde, overige IVA vakken, Tentamentraining, Examen Training, Studievaardigheidstraining, Zomerschool, Nazomerschool en studieplanning.

Inschrijven IVA studenten

IVA Business School