Scroll
Scroll

Huiswerkinstituut

mijnstudiemaat.nl (locatie Doorn) biedt:

 

Huiswerkbegeleiding toegelicht:

In een intakegesprek met de ouders/begeleiders en de leerling worden de problemen besproken, die de leerling ondervindt bij het maken van huiswerk. Op basis van dit gesprek worden doelstellingen vastgesteld en het traject besproken om tot het beoogde resultaat te komen. De leerling meldt zich aan voor het aantal dagen per week, dat hij/zij nodig denkt te hebben om de doelstelling te halen. Op basis van een planning worden de dagen ingedeeld op basis van een overeengekomen dagtaak. Inschrijven

 

Individuele bijles toegelicht:

mijnstudiemaat.nl kan in alle vakken bijles bieden (behalve in Grieks en Latijn). De bijles kan tijdens de uren van de huiswerkbegeleiding gegeven worden, ’s avonds na de huiswerkbegeleiding uren. Inschrijven

 

CITO begeleiding: inschrijven vanaf heden

mijnstudiemaat.nl biedt hulp bij de voorbereiding van de CITO-toets. Dit kan individueel of in een klein groepje. De eerste groepen gaan half november van start. Wij werken met maximaal 6 kinderen in een groep. Ook individuele begeleiding is mogelijk. De CITO-begeleiding vindt plaats op 6 middagen van 1 ½ uur. Onze begeleiding heeft als doel uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de CITO-toets en daarmee de kans te vergroten dat de meest optimale score wordt behaald, passend bij zijn of haar niveau. Er wordt middels maatwerk intensief uitleg gegeven en diepgaand geoefend met de diverse onderdelen van de CITO-toets.

Wij richten ons op het wennen aan het meerkeuzevraag systeem, het goed lezen en interpreteren van de vragen, het leren omgaan met tijdsdruk, het voorkomen van stress of faalangst en het opsporen van hiaten in de kennis.. Tussentijds worden de ouders van de voortgang op de hoogte gehouden.

De CITO-begeleiding zorgt ervoor dat uw kind rustiger en met meer zelfvertrouwen de eindtoets tegemoet ziet. Door te focussen op succesfactoren staan kinderen steviger in hun schoenen en zullen minder zenuwachtig zijn. Inschrijven

 

Eindexamentraining en herexamentraining:

mijnstudiemaat.nl biedt Examentraining op maat voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde (A en B), Nederlands, Frans, Duits en Engels. In een intakegesprek maken we samen met de leerling een begeleidingsplan en stellen wij ook vast welke delen van de theorie de leerling onvoldoende begrijpt of niet geoefend heeft. Een examentraining op maat maakt de leerling zelf door veel te oefenen met wat hij nog moeilijk vindt en minder te oefenen met wat de hij al goed beheerst. Dat is voor iedereen anders. Door de intensieve en persoonlijke begeleiding van de examentrainers van mijnstudiemaat.nl wordt de leerling optimaal voorbereid op het komende examen. Inschrijven

 

Op maat coaching bij profiel- en studiekeuze toegelicht:

In samenwerking met StudiekeuzeOpMaat bieden wij in huis coaching voor profielkeuze en studiekeuze. Aan de hand van een aantal individuele gesprekken en een test worden de interesses van uw kind gematched met een waaier aan opleidingen. Hiermee gaat hij of zij gericht aan de slag en selecteert daaruit een eigen Top 5. Bij de profielkeuze stopt hier het traject en is duidelijk welk profiel het best past bij de interesse. Het studiekeuzetraject gaat door totdat die ene studie gevonden is waar uw kind goed voorbereid en gemotiveerd aan wil beginnen.

De coaches met wie wij samenwerken zijn Adine de Planque en Alice Boreel. Zij zijn regelmatig in Doorn.

Wat bieden wij?

  • VMBO, HAVO en VWO
  • Individuele bijles
  • CITO- en IEP begeleiding Examentraining (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Wiskunde A en B, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Economie en M&O)
  • Profielkeuze op maat coaching
  • Studiekeuze op maat coaching

Inschrijven

Eindexamentraining

In de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A, Wiskunde B, Biologie, Nederlands, Engels, Duits en Frans.

InschrijvenMeer

Nieuw!!

Bijspijkeren deze zomer van Economische- en cijfermatige vakken, en Talen?

Neem contact op via
info@mijnstudiemaat.nl of
bel +31 6 46 41 86 37