Over ons

Onze visie

Inspanning en ontspanning onder één dak

Als begeleiders willen wij een schakel zijn tussen ouders, kind en school. We houden rekening met zijn of haar sterke en zwakke punten. Sterke punten en talenten moedigen wij aan om tot een goed resultaat te komen, een zwakker punt proberen we te transformeren tot een uitdaging. We streven naar het gewenste resultaat waarbij het kind het gevoel moet hebben dat hij of zij dit resultaat zelfstandig heeft bereikt.

Wij zijn er van overtuigd dat inspanning en ontspanning hand in hand gaan. Om het kind energiek en alert te houden is het daarom goed om het intensieve werken aan het huiswerk af te wisselen met sportieve ontspanning gedurende de pauze. Wij zullen de kinderen dan ook stimuleren om in te de pauzes een spelletje pingpong of tafelvoetbal te gaan spelen.

Binnen ons huiswerkinstituut maken wij gebruik van een huiswerk volgsysteem: een digitaal systeem, waarin wij alle gegevens van uw kind bijhouden. Op deze manier hebben wij zicht op alle behaalde cijfers, op de cijfers die nog terug moeten komen, op welk maak- en leerwerk gedaan moet worden en op de aan- en afwezigheidtijdstippen bij ons.

Onze aanpak

In samenspraak met uw kind wordt er een dag planning gemaakt, door ons dagtaak genoemd. Hiermee gaat uw kind dan aan de slag. Het is de bedoeling dat uw kind naar huis gaat als alle vakken van de dagtaak zijn uitgevoerd en door ons zijn afgetekend. Voordat dit zover is worden, onder begeleiding of op eigen initiatief, de vakken overhoord. Als er tijdens het werk onduidelijkheden zijn over een bepaald vak of onderwerp, staat de begeleider voor uw kind klaar om extra toelichting te geven. Is het geplande huiswerk gemaakt en is er nog tijd om wat extra's te oefenen, dan wordt dat gedaan.

Binnen ons huiswerkinstituut maken wij gebruik van een huiswerk volgsysteem: een digitaal systeem, waarin wij alle gegevens van uw kind bijhouden. Op deze manier hebben wij zicht op alle behaalde cijfers, op de cijfers die nog terug moeten komen, op welk maak- en leerwerk gedaan moet worden en op de aan- en afwezigheidtijdstippen bij ons.

Ons team

Het team van mijnstudiemaat.nl kenmerkt zich door een goede balans tussen vak inhoudelijkheid in de volle breedte, didactische en pedagogische expertise. Hieronder stellen wij ons team aan u voor:
Leonhard de Planque
Leonhard de Planque heeft na zijn VWO-diploma economie gestudeerd in Groningen, met als specialisatie commerciële economie (marketing). Leonhard is bevoegd docent (Bachelor of Education). Hij is afkomstig uit het bedrijfsleven. Als docent Bedrijfseconomie heeft Leonhard gewerkt op een MBO- en HBO school. Daarnaast heeft Leonhard de nodige ervaring opgedaan als Wiskunde- en Reken docent op een VMBO school in de regio.

Christianne van de Pas
Na haar eindexamen VWO Gymnasium B is Christianne aan de Universiteit Tilburg afgestudeerd als Arbeids- en Organisatiepsycholoog. Tijdens haar studie heeft zij reeds twee jaar gewerkt als practicum-docent voor het vak Psychodiagnostiek en een tweetal stages doorlopen op HBO-scholen voor het studievak Didactische Vaardigheden. Na haar afstuderen is zij in het bedrijfsleven gaan werken, eerst als bedrijfspsycholoog, later als adviseur op het gebied van Human Resources. Zij heeft diverse aanvullende opleidingen genoten en zich gespecialiseerd in organisatie-ontwikkeling. Ze is werkzaam geweest als docent bij Rotterdam Business School voor de studierichting International Business Management Studies. Bij mijnstudiemaat.nl is ze studiebegeleider voor de talen en bedrijfsrekenen.

Mirjam van Scheepen
Na haar VWO aan de Europese school in Italië en Brussel gevolgd te hebben, heeft Mirjam orthopedagogiek gestudeerd in Utrecht, met als specialisatie spel- en muziektherapie. Daarnaast heeft zij een opleiding tot rouwtherapie voor jeugdigen afgerond en is nog steeds werkzaam op dat gebied. Leservaring heeft zij vooral opgebouwd als muziekdocent. Ook is zij taalcoach voor buitenlandse mensen die Nederlands willen leren. Binnen mijnstudiemaat.nl geeft zij bijles Nederlands en Duits.

Pieter Mees
Pieter Mees heeft 6 jaar gewerkt als fysiotherapeut en heeft zich tijdens deze werkzaamheden ook bezig gehouden met het begeleiden en opleiden van stagiaires. Gedurende 2 jaar is Pieter actief in het domein onderwijs en sinds september 2014 geeft hij bijlessen in de technische vakken; hij is tevens werkzaam als huiswerkbegeleider aan een MBO – HBO instelling. mijnstudiemaat.nl heeft Pieter aangetrokken o.b.v. zijn beta-profiel (NAS), zijn ervaring als opleider en zijn voorliefde voor technische vakken.

Michiel Vroom
Na zijn eindexamen VWO B is Michiel aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd als Algemeen- en Bedrijfseconoom. Vervolgens is Michiel in het bedrijfsleven aan de slag gegaan in marketing en finance, ook internationaal. De bedrijfstakken waarin Michiel zijn managementervaring heeft opgedaan zijn consumentenproducten, kapitaalgoederen, onderwijs, financiële dienstverlening, automotive, advertising en ICT. Sinds 2 jaar is Michiel aan de slag in het onderwijs domein en heeft o.a. lesgegeven als HBO-docent op de Hogeschool Arnhem. Bij het huiswerkinstituut mijnstudiemaat.nl is Michiel werkzaam als bijlesdocent (Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, Algemene Economie en Marketing) en studiebegeleider.

 

 

 

 

 

Wat bieden wij?

» VMBO, HAVO en VWO
» Individuele bijles
» CITO- en IEP begeleiding
» Examentraining (Nederlands, Engels,
   Duits, Frans, Wiskunde A en B, Biologie,
   Natuurkunde, Scheikunde, Economie
   en M&O)
» Profielkeuze op maat coaching
» Studiekeuze op maat coaching

Inschrijven

Huiswerkbegeleiding

Voor betere schoolresultaten en rust in huis.

Bekijk onze video

Eindexamentraining

In de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A, Wiskunde B, Biologie, Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Inschrijven Meer